Rita Verdonk op de koffie bij Combinatie Jeugdzorg

In gesprek over vermindering administratieve lastendruk bij professionals

Welke randvoorwaarden zijn er nodig om de doelen van het landelijke programma ‘Zorg voor de Jeugd’ te realiseren? Hoe zorgen we ervoor dat de transformatie slaagt en de zorg voor kwetsbare jeugd en hun gezinnen verbetert? Een van de thema’s hierbij is het verminderen van de zogenaamde ‘vermijdbare administratieve lasten’. Onder het motto ‘Snappen, schrappen en kappen’, kijkt Rita Verdonk, bijzonder adviseur vermindering administratieve lastendruk, overal in het land rond naar wat er speelt en hoe het anders kan en moet. Op 15 juli bezocht Rita Verdonk Combinatie Jeugdzorg voor een koffiegesprek met Gerda Huijbregts, bestuurder, en Kees Jonkers, manager Bedrijfsvoering. Een stevig gesprek over de regionale situatie met betrekking tot administratieve lastendruk, de wenselijkheid om administratieve afhandeling meer te standaardiseren en de knelpunten die hierbij bestaan binnen de huidige regio-indeling in Zuidoost-Brabant. Input om mee te nemen naar Den Haag want als het aan Rita Verdonk ligt, wordt het in de toekomst administratief een stuk eenvoudiger!