Resultaten onderzoek Veiligheidsbeleving in behandelgroepen en gezinshuizen

Hoge scores voor hulp van groepsleiding en betrokkenheid mentor

Iedere twee jaar onderzoekt Combinatie Jeugdzorg de veiligheidsbeleving van kinderen en jongeren die binnen onze behandelgroepen en gezinshuizen verblijven. Alle kinderen vanaf 8 jaar krijgen hierbij een vragenlijst waarin onder andere gevraagd wordt hoe kinderen de veiligheid binnen de groep beleven, bijvoorbeeld als het gaat om het contact met groepsleiding en groepsgenootjes. De vragenlijst besteedt ook aandacht aan seksualiteit, een belangrijk aspect in het kader van veiligheid!. Eind 2017 is deze vragenlijst aan de jongeren voorgelegd en inmiddels zijn de resultaten binnen. Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9 en een algemene veiligheidsscore van 8,3 is de veiligheidsbeleving van kinderen en jongeren licht gestegen ten opzichte van 2015. Hiermee zijn we uiteraard blij maar we zien op onderdelen zeker ook nog verbeterpunten. Voor de meest opvallende resultaten.

Meest opvallende resultaten
  • Kinderen en jongeren in gezinshuizen scoren het hoogste: zij geven gemiddeld een rapportcijfer van 8,8 en een veiligheidsscore van 9,1!
  • Kinderen en jongeren die in de dag- en nachtbehandelgroepen verblijven, geven een gemiddeld rapportcijfer 7 en een veiligheidsscore 7.2. Uit de scores komt onder ander naar voren dat ervaren veiligheid in relatie tot groepsgenootjes en praten over seksualiteit onze aandacht nodig hebben.
  • Jongeren die hulp ontvangen vanuit Intensieve dagbehandeling geven een gemiddeld rapportcijfer 8 en veiligheidsscore 8,6. Jongeren zijn vooral positief over de hulp van groepsleiding en over hetgeen ze leren op de groep.