Project Goudzoekers gestart: insteken op talenten en krachten

Combinatie Jeugdzorg op zoek naar goud in jongeren

Behandeling is niet alleen het herstellen van wat er mis is, maar juist ook het opbouwen en uitbreiden van wat goed is. Aansluiten bij interesses en talenten, bevestigt eigenwaarde en bevordert groei. Positieve psychologie is al jaren een van de pijlers in onze hulpverlening. Dat wil zeggen dat we uitgaan van de krachten en talenten van kinderen, jongeren, hun opvoeders en netwerk, waarbij we streven naar het herstellen van veerkracht en welbevinden. Om deze manier van werken nog meer kracht bij te zetten is het project Goudzoekers van start gegaan. We zijn ervan overtuigd dat in alle jongeren goud te vinden is, in de vorm van talent, interesse en passie. Dit motiveert jongeren om hiermee aan de slag te gaan, wat met de juiste ondersteuning leidt tot ontwikkeling en leren.

Het ontdekken van goud motiveert om in beweging te komen

Combinatie Jeugdzorg helpt kwetsbare jongeren die voor hun gevoel al vaak gefaald hebben. Hierdoor hebben ze een laag zelfbeeld en lage verwachtingen ten aanzien van hun toekomst. Zich niet bewust van het goud dat ze in zich hebben. Toch hebben ze dezelfde idealen en toekomstdromen als alle andere jongeren. Iedereen is wel ergens voor gemotiveerd. Voor de hulpverlener een kunst om het goud in deze jongeren te ontdekken. Vanuit de insteek van talenten, interesses en passies komen jongeren in beweging en kunnen ze werken aan het vergroten van competenties, zelfbeeld en veerkracht.

Deskundig handelen vanuit positieve psychologie

Goud ontdekken en delven in jongeren vraagt van medewerkers een bepaalde mindset. Vaardigheden als geduld, toewijding en creativiteit (out of the box denken) zijn hiervoor nodig. Er is geen standaard stappenplan om te volgen. Er wordt een beroep gedaan op houding, inzicht en improviserend vermogen van medewerkers. Een enthousiaste groep medewerkers heeft inmiddels in de praktijk ervaren dat het structureel werken vanuit de positieve psychologie en talentontwikkeling aansluit bij de jongeren en openingen geeft in de behandeling, juist ook daar waar soms geen oplossingen voorhanden lijken te zijn. Hun kennis en succeservaringen worden benut in het project goudzoekers.

Start binnen Dag- en nachtbehandeling

Project goudzoekers gaat medewerkers in Dag- en nachtbehandeling coachen en ondersteunen om goud in jongeren te delven. Direct in de praktijk wordt casusgericht gewerkt en het werken vanuit positieve psychologie verder vormgegeven. Momenteel onderzoekt het projectteam praktijk- en literatuurkennis om vervolgens een plan te maken hoe deze manier van werken geïmplementeerd kan worden binnen Combinatie Jeugdzorg.