Positieve psychologie en positieve gezondheid

Werken aan het ontwikkelen van veerkracht en competenties

Oplossingsgericht werken, gelukslessen voor kinderen en jongeren, projecten voor talentontwikkeling, trainingen sociale vaardigheden, methoden als ‘Geweldloos Verzet’, het competentiemodel en speciale accenten in het hulpverleningsplan. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van ideeën die zijn ontwikkeld door medewerkers om positieve psychologie in onze hulpverlening vorm te geven. Vanuit de positieve psychologie richten we ons niet alleen op wat niet goed gaat, maar juist op wat mensen sterker en gelukkiger maakt, waardoor het beter met ze gaat en ze beter in staat zijn om de problemen het hoofd te bieden. De positieve psychologie als wetenschappelijke invalshoek en het begrip ‘positieve gezondheid’ vormen al enkele jaren een belangrijke pijler van ons werk. We hebben ons daarin verdiept in contacten met de Universiteit Twente en de Radbouduniversiteit in Nijmegen en ideeën uitgewerkt voor onze praktijk.

Krachten en competenties van kinderen en gezinnen samen met specifieke deskundigheid

Onze behandeling is gericht op wat goed gaat en de krachten en competenties die kinderen, jongeren en hun gezinnen hebben, maar die door de problemen en gebrek aan zelfvertrouwen naar de achtergrond zijn geraakt. Wij voegen daar onze specifieke deskundigheid aan toe met de bedoeling dat kinderen, jongeren en hun gezinnen:

  • weer vertrouwen krijgen in elkaar en in hun eigen mogelijkheden om invloed uit te oefenen op hun situatie
  • dat ze weer blij kunnen zijn met wat goed gaat en dat er weer ruimte is voor positieve gevoelens
  • dat ze als het er op aan komt weten hoe ze zo nodig belangrijke hulpbronnen aan kunnen spreken, zoals hun sociale omgeving
  • en niet op de laatste plaats, dat ze goed voor zichzelf leren zorgen, juist op momenten dat het moeilijk is.