Groeiend aantal (dreigende) thuiszitters binnen het basisonderwijs

Na jarenlange succesvolle inzet van Intensieve dagbehandeling voor oudere jeugd starten we met een pilot Intensieve dagbehandeling jongere jeugd. Reden hiervoor is het groeiend aantal (dreigende) thuiszitters binnen het basisonderwijs. Hiermee willen we een passend, flexibel aanbod leveren voor kinderen en hun gezinnen die (dreigen) uit (te) vallen binnen het basisonderwijs. In de trajecten staat het zichzelf weer kunnen handhaven en reguleren in een groepssituatie centraal; we willen kinderen en jongeren vaardigheden meegeven, waardoor het hen weer lukt om naar school te gaan en onderwijs te volgen. Daarnaast willen we insteken op de interactie met ouders en leerkracht, zodat zij de kinderen beter gaan begrijpen. Dit doen we door het contact en de communicatie tussen hen te verbeteren, wat de ontwikkeling van het kind stimuleert. Het uiteindelijke doel is dat het gezin en de leerkracht (school) op eigen kracht verder kunnen, samen met hun sociaal netwerk. De pilot vindt plaats op locatie de Widdonck in Heibloem. Is de aanpak effectief, dan zullen we het aanbod uitbreiden naar andere locaties.