Petitie van gemeenten en jeugdzorgaanbieders ZO-Brabant voor Tweede kamer

‘Laat kinderen niet de dupe worden van (verkeerde) bezuinigingen!’

Op 4 december vond het Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer plaats waarin de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het onderdeel ‘Jeugd’ van de begrotingen VWS en J&V voor 2018 bespraken. Voorafgaand aan het debat hebben wethouders Jeugd van gemeenten, jeugdzorgaanbieders, waaronder onze bestuurder Gerda Huijbregts, en een aantal jongeren uit Zuidoost-Brabant de petitie ‘Meer geld voor goede jeugdzorg’ aangeboden. Ze willen dat jongeren in die regio kunnen vertrouwen op kwalitatief hoogwaardige zorg en vragen om meer geld van het Rijk. Maar liefst 19 van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant kampten namelijk met grote tekorten in 2016 op het gebied van jeugd. En het ziet er naar uit dat dit in 2017 verder zal oplopen. Voor de geringe indexatie in de afgelopen jaren en voor de jaren 2018 en 2019, is er geen oplossing. We voorzien daardoor voor de aankomende jaren ernstige financiële problemen en daarbij behorende consequenties voor de ingezette transformatie. Het betekent namelijk dat het belang van gemeenten om voldoende goede jeugdhulp te contracteren en het belang van de zorgaanbieders om voldoende passende jeugdhulp te kunnen realiseren, onder grote druk komt te staan.