Pesten en meebeslissen over je eigen hulp

Jongerenaudit bij Dagbehandeling Boddaert en Intensieve Daghulp

Sinds enkele jaren maakt een jongerenaudit onderdeel uit van de interne audits van Combinatie Jeugdzorg. Dit jaar was de beurt aan Kiranie (16), Romena (16), Jaimy (17) en Dustin (15), vier jongeren van de Jongerenraad om een audit uit te voeren, deze keer bij Dagbehandeling Boddaert en Intensieve Daghulp. In twee workshops ‘auditen’ zijn de jongerenauditoren goed voorbereid op hun klus. In overleg met de Jongerenraad zijn de auditonderwerpen geselecteerd: pesten en meebeslissen over je eigen hulp. Hoe het is gegaan en wat de hoofdconclusie was?

De Jongerenauditoren hebben veel vragen gesteld aan kinderen, pedagogisch medewerkers, gedragswetenschappers en managers over deze onderwerpen. Wordt er gepest op de groep en hoe wordt hier dan mee omgegaan? Voelen kinderen zich veilig op de groep? Hoe zorgen de pedagogisch medewerkers hiervoor? Hebben kinderen een stem als het gaat om hun eigen hulp? Wordt er gevraagd wat zij willen leren en luisteren volwassenen hiernaar? De rapportage aan het managementteam van Combinatie Jeugdzorg moet nog volgen maar de jongerenauditoren zijn het over de hoofdconclusie al eens: bij Dagbehandeling voelen kinderen zich veilig en mogen kinderen meepraten over hun eigen hulp!