Pilotproject Startfase gezinsgerichte behandeling

Voor Vincent dreigt een uithuisplaatsing. Zijn ouders zijn niet meer samen. Moeder vraagt om hulp voor Vincent. Eerdere hulpverleningstrajecten hebben plaatsgevonden om patronen in het gezin te doorbreken, om rust te brengen en moeder in de opvoeding te steunen en te sterken. Deze trajecten hebben een tijdelijk effect gehad. Moeder vraagt om een duurzame oplossing. Een oplossing die Vincent verder helpt, desnoods buiten het gezin. Passende hulp, makkelijker gezegd dan gevonden! Wat is hulp op maat? Kan het echt? Binnen Combinatie Jeugdzorg is in mei 2020 de pilot Startfase gezinsgerichte behandeling gestart. Het Startfaseteam onderzoekt of de hulpvragen van kinderen en gezinnen aangemeld voor Dag- en nachtbehandeling (ook) via intensieve ambulante ondersteuning vormgegeven kunnen worden, waardoor een jeugdige (zoveel als mogelijk) in de eigen woonomgeving kan blijven en een (volledige en/of langdurige) uithuisplaatsing wordt voorkomen.

Kwart van gezinnen geholpen zónder uithuisplaatsing

Een aantal ervaren professionals is samen met een aantal van deze gezinnen actief én intensief aan de slag gegaan om het best passende hulpaanbod vorm te geven. De vraag van het kind en het gezin centraal en de hulp daaromheen. Met resultaat! Voor 25% van de gezinnen is het gelukt een hulpaanbod vorm te geven zónder dat een uithuisplaatsing nodig was. Voor de helft van de gezinnen bestaat het beste hulpaanbod uit een combinatie van intensieve gezinsbehandeling, ondersteund door een deeltijdverblijf van het kind op een behandelgroep. Voor een kleine groep gezinnen is behandeling met een tijdelijk voltijds verblijf de best passende zorg. Meer informatie over de pilot Startfase en hoe het met Vincent en zijn moeder verder ging, vind je in deze tussentijdse rapportage?