Warme ontvangst voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen

In januari zijn we gestart met de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV). Inmiddels wonen er een twintigtal jongeren in zogenaamde kleinschalige wooneenheden verspreid over het stedelijk gebied van Zuidoost-Brabant met per woning ongeveer vier jongeren. Dit zijn jongeren van 15 tot 18 jaar met een verblijfstatus die hier een toekomst gaan opbouwen. Veiligheid, begeleiding, een (t)huis, integratie en ondersteuning naar zelfstandigheid, dat is wat wij deze jongeren willen bieden. Met als uiteindelijk doel zelfstandig functioneren in de Nederlandse samenleving. Hoe zijn de eerste ervaringen van deze jongeren? Hoe reageren buren en andere betrokkenen? En wat zijn de ervaringen van de mentoren die de jongeren begeleiden? 

De jongeren zijn door de buren warm ontvangen. Ook hebben buren zich gemeld als vrijwilliger, bijvoorbeeld om samen boodschappen te doen of ze wegwijs te maken in de buurt. Per woning zijn er drie vaste mentoren van Combinatie Jeugdzorg die de jongeren afwisselend een aantal uren per dag begeleiden. De mentoren houden contact met de buren en de buurtvereniging, regelen dat de jongeren naar school gaan en bijvoorbeeld een sport kunnen beoefenen in de buurt. Ook regelen zij medische voorzieningen voor de jongeren, zoals een huisarts en tandarts en helpen met praktische zaken als koken, wassen en poetsen. Daarnaast houden ze goed in de gaten of een jongere meer zorg nodig heeft, want veel van hen hebben traumatische dingen meegemaakt in hun thuisland of op de vlucht.

Inzet vrijwilligers

Veel vrijwilligers hebben zich gemeld die zich met hart en ziel willen inzetten voor deze jongeren. Dat is heel waardevol, vooral voor de integratie van de jongeren in de Nederlandse samenleving. Dit doen zij bijvoorbeeld door het geven van fiets- en verkeerslessen, samen te koken, zwemmen en vrijetijdsbesteding voor de jongeren te regelen, zoals muziek of kunst. We streven ernaar om iedere vrijwilliger goed in te zetten. Dit is een geleidelijk proces omdat de 100 jongeren die we gaan opvangen niet allemaal tegelijk komen. Dit hangt uiteraard samen met de beschikbaarheid van woningen.

Om wat voor jongeren gaat het?

Voor het merendeel komen de jongeren uit Syrië en Eritrea. Zij zijn vanwege uiteenlopende, vaak levensbedreigende omstandigheden, hun thuisland ontvlucht. Soms zijn hun ouders en familie omgekomen, soms zijn ze verlaten of alleen vooruitgestuurd. In Nederland staan deze jongeren onder voogdij van Nidos, die ook opdrachtgever en financier is voor de opvang en begeleiding door Combinatie Jeugdzorg.

Samenwerking met organisaties in de regio

De opvang en begeleiding is erop gericht om deze jongeren zelfstandig te kunnen laten functioneren in de Nederlandse samenleving. Om dit te realiseren werkt Combinatie Jeugdzorg nauw samen met gemeenten, woningbouwcorporaties en andere organisaties, zoals onderwijs, GGzE, NEOS, partners in het lokale veld, wijkteams, vrijwilligersorganisaties en Vluchtelingenwerk.