Voor leerkrachten, leerplicht ambtenaren, verwijzers en jeugdzorgprofessionals

Voor kinderen en jongeren die vastlopen op school, thuis en/of in hun vrije tijd biedt Combinatie Jeugdzorg onder andere in Heibloem Intensieve dagbehandeling. Deze vorm van behandeling is bedoeld voor schoolgaande en niet-schoolgaande kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die als gevolg van opgroei- en opvoed-problemen vastlopen op verschillende gebieden. Vaak uit zich dit in motivatie- en gedragsproblemen. Ouders en andere volwassenen, zoals leerkrachten, ervaren problemen in de opvoeding, aansturing en communicatie. Meestal is het wederzijds begrip ernstig verstoord. Heb jij kinderen in je klas, caseload of omgeving in deze situatie? Ontdek wat Intensieve dagbehandeling voor hen, hun gezinnen en directe omgeving kan betekenen! Meer informatie lees je in deze uitnodiging.

Intensieve dagbehandeling voor oudere én jongere jeugd

Na jarenlange succesvolle inzet van Intensieve dagbehandeling voor oudere jeugd biedt Combinatie Jeugdzorg in Heibloem sinds begin 2020 ook Intensieve dagbehandeling voor jongere jeugd. Reden hiervoor is het groeiend aantal (dreigende) thuiszitters binnen het basisonderwijs. Hiermee willen we in Heibloem een passend, flexibel aanbod leveren voor kinderen en hun gezinnen die (dreigen) uit (te) vallen binnen het basis- of voortgezet onderwijs. Door deze trajecten in een zo vroeg mogelijk stadium passend, flexibel en integraal aan te bieden, worden zwaardere vormen van zorg op latere leeftijd voorkomen. Intensieve dagbehandeling helpt kinderen en jongeren samen met hun ouders weer op weg. Door de nadruk te leggen op wat kinderen wel kunnen, krijgen ze weer zelfvertrouwen en kunnen ze gaan bouwen aan hun toekomst.