Interprofessionele samenwerking in de jeugdhulpverlening

De zorg voor onze jeugd, met een of meerdere zorgvragen, wordt steeds complexer. Ook zijn er steeds meer verschillende disciplines bij betrokken. Het is echter niet vanzelfsprekend dat de professionals dit altijd in goede afstemming en samenwerking doen. Een van de grootste hindernissen voor de samenwerking tussen professionals in de jeugdhulpverlening vormt onderlinge spanning veroorzaakt door bijvoorbeeld ervaren onveiligheid, machtsverschillen en conflicten. Goede, cliëntgerichte zorg vraagt competenties op het gebied van interprofessionele samenwerking. De 1-daagse training ‘Samen op 1 Lijn’ is op vraag vanuit de praktijk ontwikkeld door het expertisecentrum Beroepsontwikkeling van Combinatie Jeugdzorg samen met Jeugdbescherming Brabant, om jeugdzorgprofessionals te ondersteunen bij interprofessioneel samenwerken. In deze training verwerf je kennis en inzicht in de bedoeling, toepassing en consequenties van (interprofessioneel) samenwerken. Naast ervaringen vanuit de dagelijkse praktijk staat tijdens deze training bewustwording centraal en worden handvatten aangereikt om de samenwerking te optimaliseren. De training is door het SKJ geaccrediteerd met 10 punten. Meer informatie en hoe je je kunt aanmelden, vind je in het leaflet.