Online Demodag Garage2020 op 14 januari

Stoutmoedig toekomst ontwerpen met de jeugd

Garage2020 Brabant organiseert twee keer per jaar een demodag met al haar partners. Deze dag is bedoeld voor betrokkenen en geïnteresseerden. Combinatie Jeugdzorg is een van de kernpartners in Garage2020 Brabant samen met de Aloysius Stichting, Fontys, Idris, GGZ Oost Brabant, Sterk Huis, LEV groep en de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Omdat we elkaar fysiek nog niet kunnen ontmoeten is het deze keer een online demodag op donderdag 14 januari van 15.30 tot 17.00 uur. Tijdens deze 1,5 uur presenteren de partners van Garage2020 waar ze aan werken en is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Deze keer worden ook innovaties van de andere Garages uit het land gepresenteerd. Aanmelden kan via deze link. Samen willen ze traditionele vormen van jeugdzorg overbodig maken door het initiëren en ontwerpen van concrete oplossingen voor actuele problemen. Meer informatie vind je op de website van Garage2020.