Het startte met een brede brainstorm…

Sinds half januari 2016 is de nieuwe website [link naar website] van Combinatie Jeugdzorg in de lucht. Jongeren, ouders, pleegouders en professionals binnen en buiten onze organisatie hebben meegedacht over de inhoud en de vormgeving van de nieuwe site. Een groot aantal van de wensen die we hebben opgehaald, zijn meegenomen in de bouw van de website: een klantgerichte, open en moderne uitstraling met gerichte informatie over het hulpaanbod en praktische zaken. Gebruiksvriendelijk, begrijpelijke taal, met gebruik van beelden en filmpjes en daarmee toegankelijk voor iedereen.

Hoe hebben we dit gerealiseerd?

  • Aparte ingangen voor ouders, jongeren, pleeggezinnen en professionals
  • Aparte ingang voor het Servicepunt met een duidelijk ‘gezicht’ van de jeugdhulpconsulenten die hier werken, contactgegevens en bereikbaarheidstijden
  • Als introductie van iedere ingang ‘Videoscribes’: korte animatiefilmpjes met gesproken tekst gericht op de verschillende gebruikers van de website
  • Filmpjes gemaakt door kinderen en jongeren over onder andere de behandelgroepen
  • Zo weinig mogelijk vaktermen! Zo spreken we bijvoorbeeld over ‘Hulp Thuis’ in plaats van ‘Ambulante hulp’
  • Actuele informatie in de nieuwsrubriek
  • Links naar onze sociale mediakanalen: Twitter, LinkedIn, Facebookpagina’s en YouTube kanaal.

Reacties en suggesties voor verbeteringen?

Natuurlijk blijft de website voortdurend in ontwikkeling en aangepast op de meeste actuele ontwikkelingen. Benieuwd geworden? We nodigen iedereen uit www.combinatiejeugdzorg.nl te bezoeken en stellen reacties en verbetertips erg op prijs. Je kunt deze sturen naar communicatie@combinatiejeugzorg.nl.