Nieuwe kernpartner Widdonck-Talentendonck: PSW Werk

Participatieladder meet in hoeverre een jongere meedoet in de samenleving

Maximale ontwikkelkansen in onderwijs, zorg en werk voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. Daaraan werken de partners samen in het programma Widdonck-Talentendonck op het Widdonckterrein in Heibloem. Eind 2017 is PSW Werk aangehaakt als partner. PSW Werk begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden van een baan en ondersteunt werkgevers en verwijzers. Leidend is de Participatieladder: een meetinstrument dat vaststelt in hoeverre een jongere meedoet in de samenleving. Doel is iemand zo hoog mogelijk te laten klimmen op de ladder. Frank Knols ziet veel samenwerkingskansen. “Op het Widdonckterrein kunnen jongeren aan de slag in het groenonderhoud, dierverzorging en ook de praktijklokalen bieden allerlei mogelijkheden. Zijn jongeren eraan toe, dan kunnen zij ook buiten het Widdonckterrein op stage bij organisaties in Heibloem of elders in de regio.” Niet voor iedereen is een diploma de beste weg naar een zelfvoorzienende toekomst.

Leren in de praktijk

Ook leren in de praktijk kan een goede route zijn op weg naar een baan. PSW Werk biedt daarvoor stage- en leerwerkplekken en begeleidt zowel jongeren als werkgevers. “Wij ondersteunen en ontzorgen”, vat Knols samen, “zodat organisaties geen ‘gedoe’ hebben als zij iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven.”

Samenwerkingsmogelijkheden

“Wij werken al langer samen met scholen van de Aloysius Stichting”, vertelt Frank Knols. “Zo werkt onze jobcoach in KEC De Donderberg in Roermond en kennen we ook De Ortolaan in Heibloem goed.” Knols denkt dat PSW Werk breder veel kan betekenen voor Widdonck-Talentendonck.