Nieuwe inzichten voor gezinsgericht behandelen

Studenten Fontys Pedagogiek aan de slag

Bij Combinatie Jeugdzorg werken we aan de doorontwikkeling van gezinsgerichte behandeling binnen al onze zorgvormen. Dit betekent dat we behandelactiviteiten maximaal richten op het gezin en het netwerk. Wat hebben het kind, de gezinsleden en betrokkenen nu en in de toekomst nodig om in de thuissituatie samen verder te kunnen? Dát is de bril waardoor we kijken. We starten trajecten bijvoorbeeld altijd met een gezinsanalyse. Vervolgens beslissen we samen met ouders, kinderen en jongeren hoe we de hulp het meest passend kunnen inzetten. Om over de gehele linie gezinsgericht te werken is echter meer nodig. Fontys Hogeschool helpt ons die stap te maken. Het is een van de partners die we bij de onderbouwing van deze zorginnovatie hebben betrokken. Met Fontys Pedagogiek werken we samen binnen het Centrum voor Pedagogische Innovatie (CPI). Hier brengen we gezamenlijk relevante vraagstukken in uit de praktijk. Studenten koppelen daar in drie achtereenvolgende jaren onderzoeksstages aan vast. Dit najaar is een groep studenten aan de slag gegaan met thema’s rond gezinsgericht behandelen in combinatie met diversiteit. Meer weten over de onderzoeksthema’s en de opzet van het CPI?

 

Onderzoeksthema’s in vogelvlucht

De studenten richten zich op de volgende onderwerpen:

 

  • Pedagogische thuisbegeleiding in dienst van gezinsgericht behandelen

  • Het begrip ‘goed ouderschap’ in verschillende culturen

  • Welke competenties hebben jeugdzorgwerkers nodig in het gezinsgericht behandelen van gezinnen uit verschillende culturen?

  • De samenhang tussen behandeling van kinderen in behandelgroepen en de hulpverlening bij gezinnen thuis

  • De pedagogische inzet in crisishulp in Nederlandse en niet-westerse gezinnen.

 

Opzet bijeenkomsten

De thema’s voor de onderzoeksstages worden vastgelegd voor drie jaar.
  • De 1e groep studenten formuleert een vraagstuk en onderzoekt welke verbeteringen mogelijk zijn.

  • De 2e groep studenten vertaalt de verbetervoorstellen in een concrete aanpak.

  • De 3e groep studenten helpt die aanpak in te voeren in de praktijk en deze te evalueren.

Via deze gestructureerde aanpak zetten wij concreet stappen vooruit in de praktijk. Tegelijkertijd dragen onze ervaringen in het veld bij aan de verdere ontwikkeling van het pedagogisch onderwijs.