Nieuwe behandelgroep met gecombineerde doelgroepen

Start kleinschalige gezinsgerichte behandelgroep op 1 april

Drie jongeren die te maken hebben met dusdanig ernstige gezinsproblemen dat een tijdelijke parttime uithuisplaatsing in een specialistische pedagogische omgeving nodig is, gaan samenwonen in een kleinschalige behandelgroep met twee jongeren die een intensief zelfstandigheidtraject volgen om op hun 18e sterk genoeg te zijn om op eigen benen te staan. Het bijzondere van deze nieuwe behandelgroep is dat de twee doelgroepen geen gescheiden trajecten zijn. Uitgangspunt hierbij is dat we in de groep een leeromgeving bieden waarin alle jongeren, maar zeker ook de gezinnen, voor elkaar van betekenis kunnen zijn met ondersteuning van het pedagogisch team (foto).

Voor elkaar van betekenis zijn

In de thuissituatie worden de geleerde vaardigheden met de jongeren en hun gezin intensief geoefend met ondersteuning van een pedagogisch medewerker en/of ambulant hulpverlener. De jongeren die een intensief zelfstandigheidstraject volgen, werken niet alleen aan hun eigen leerdoelen maar hebben ook een actieve bijdrage in huisvergaderingen, thema-avonden en het huishouden. Zij zijn daarmee een rolmodel voor de andere kinderen en jongeren in de groep.

Voor wie is deze hulp bedoeld?

Gezinnen met (pleeg)kinderen van 8 tot 18 jaar die vastlopen in de opvoeding en ernstige problemen ondervinden in de ontwikkeling en/of het gedrag van hun kind(eren), zodanig dat het kind tijdelijk niet meer (fulltime) thuis kan wonen. Daarnaast helpen we jongeren vanaf 16 jaar die intensief én actief werken aan het vergroten van hun vaardigheden om zelfstandig (begeleid) te wonen. Ook voor deze jongeren vinden we dat het gezin en netwerk onmisbaar zijn voor een succesvol traject.