Nieuw: Pleegjongerenraad Combinatie Jeugdzorg

‘Belangrijk dat kinderen en jongeren gehoord en gezien worden’

“Mijn naam is Laura en ik ben 26 jaar oud. Toen ik 7 weken oud was, ben ik geplaatst in het pleeggezin waar ik uiteindelijk 19 jaar heb gewoond, samen met mijn zus. In het pleeggezin kreeg ik er veel broers en zussen bij. Mijn (pleeg)ouders hebben ruim 40 pleegkinderen een (tijdelijk) thuis gegeven, waardoor ik ook veel verschillende pleegzorgplaatsingen heb meegemaakt. Zes jaar geleden ben ik gestart met werken als pedagogisch medewerker bij Combinatie Jeugdzorg. Ik heb het altijd belangrijk gevonden dat jongeren gehoord en gezien worden. Pleegjongeren hebben naar mijn idee te weinig mogelijkheden gehad om zich te laten horen. Daarom zijn wij de Pleegjongerenraad gestart, waar ik voorzitter van ben. Ik hoop dan ook dat er meer pleegjongeren zijn die graag iets van zichzelf laten horen en zich aan willen sluiten bij de Pleegjongerenraad.”

Combinatie Jeugdzorg vindt het belangrijk dat alle kinderen en jongeren die hulp krijgen een stem hebben in hun eigen hulpverlening. Er zijn interviews met pleegjongeren gehouden om erachter te komen of pleegjongeren op dit moment het gevoel hebben iets te mogen vinden van hun hulpverlening. Hieruit is naar voren gekomen dat pleegjongeren nog niet voldoende gehoord worden. Hier moet natuurlijk verandering in komen.

Wij zijn op zoek naar jou!

Een Jongerenraad is er al jaren binnen Combinatie Jeugdzorg maar er bestond nog geen Pleegjongerenraad. Tot nu! We zijn gestart met een Pleegjongerenraad en zijn op zoek naar pleegjongeren die hun stem willen laten horen door zich bij de raad aan te sluiten. Ken jij of ben jij iemand die graag mee wil praten over jouw hulpverlening, pleegzorg en belangrijke thema’s? Ben je ouder dan 14 jaar? Dan nodigen wij je uit om je aan te sluiten bij de Pleegjongerenraad.

Wat doet een Pleegjongerenraad?

De Pleegjongerenraad mag mee denken, beslissen en advies uitbrengen over zaken die de organisatie aangaan. Dit betekent dat er dus ook daadwerkelijk iets gebeurt met de mening van pleegjongeren. De Pleegjongerenraad bestaat momenteel uit drie (ex-)pleegjongeren en ex-pleegjongere Laura Tijsen die de Pleegjongerenraad voorzit. Zij zouden het super vinden om versterkt te worden met enthousiaste pleegjongeren!

Contact

Wil je je aanmelden, wil je meer informatie of heb je andere vragen? Mail dan naar Pleegjongerenraad@combinatiejeugdzorg.nl