Meer gezinnen thuis helpen in plaats van behandeling op een 24-uursbehandelgroep

Jongere kinderen (6 t/m 15 jaar) die aangemeld worden voor een 24-uursbehandelgroep, toch in het gezin te kunnen helpen, dat is wat we beogen met ons nieuwe zorgconcept ‘Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT)’. Wonen doe je thuis is al jaren onze behandelvisie omdat we vinden dat kinderen zoveel mogelijk thuis zouden moeten kunnen opgroeien. Met Intensieve gezinsbehandeling thuis geven we daar een nog sterkere impuls aan. Met input vanuit literatuur en belangrijke stakeholders, zoals cliënten, medewerkers, verwijzers, gemeenten, collega-organisaties en scholingsinstituten, hebben we het zorgconcept IGT ontwikkeld. We zijn nu volop aan de slag met de verdere voorbereiding om daadwerkelijk 1 januari 2022 van start te kunnen gaan met IGT. Een van die voorbereidingen is het samenstellen van het team IGT. Hiervoor zoeken we nog enthousiaste en gedreven gezinsbehandelaren.

Wat is IGT?

IGT is een innovatieve ambulante gezinsbehandeling als alternatief voor een uithuisplaatsing. In de trajecten gaan de gezinsbehandelaar en ambulant pedagogisch medewerker een half jaar met het gezin, de verwijzer en belangrijke mensen uit de omgeving van het gezin aan de slag. Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is de basismethodiek, aangevuld met onder andere expertise over Video Home Training, Geweldloos verzet, Systeemtheoretisch werken en Signs of Safety.

Voor wie is IGT bedoeld?

Intensieve Gezinsbehandeling Thuis (IGT) richt zich op de behandeling van gezinnen met complexe problemen op meerdere leefgebieden. Deze problemen spelen meestal al lange tijd en zijn vaak van generatie op generatie overgedragen. De gezinspatronen zijn door de jaren heen steeds verder vastgelopen. Er is regelmatig terugkerende spanning in het gezin. Verwijzers en hulpverlenende instanties maken zich grote zorgen om het gezin. Ouders hebben het geloof in eigen kunnen verloren. In deze gezinnen groeien één of meerdere kinderen op in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar. De ontwikkeling van deze kinderen stagneert. De ervaring die de gezinnen met hulpverlening hebben opgedaan zijn teleurstellend, waardoor zij hulp zijn gaan mijden of zich afwerend opstellen ten aanzien van hulp. Het aanwezige sociaal netwerk is eveneens uitgeput, mogelijkheden vanuit het netwerk worden niet (meer) benut.

Passend bij maatschappelijke ontwikkeling in Nederland

De inhoudelijke ambitie van Combinatie Jeugdzorg om meer gezinnen thuis te kunnen helpen in plaats van behandeling op een 24-uursbehandelgroep, staat niet op zichzelf maar sluit aan bij de maatschappelijke beweging die gaande is. Afgelopen jaren is er in het jeugdzorgveld veel aandacht geweest voor de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Inmiddels is er in toenemende mate aandacht voor en actie om te werken aan de transformatiedoelstellingen. Ook de ‘Beweging van 0’, een groep van professionals die stelt dat we in de jeugdhulp veel ambitieuzer kunnen en moeten zijn, werkt in heel Nederland aan het terugdringen van het aantal kinderen dat uit huis wordt geplaatst. Combinatie Jeugdzorg maakt daar in de regio Zuidoost-Brabant werk van!