Naschoolse dagbehandeling Boddaert in Eindhoven, Helmond en Veldhoven

‘Echte aandacht voor het kind maar daarnaast ook voor het gezin’

Voor kinderen van 6 tot 14 jaar en hun gezin waarbij ernstige problemen zijn ontstaan in de ontwikkeling en/of opvoeding van het kind, bieden we naschoolse dagbehandeling Boddaert. Ouders hebben vaak vragen over de ontwikkeling en het functioneren van het kind, de opvoeding, onderlinge relaties in het gezin of met de omgeving, zoals de school, sportclub of buurt. Onze behandeling richt zich dan ook op kind, gezin en de omgeving. Een gestructureerd pedagogisch klimaat, een hoge mate van nabijheid en de mogelijkheden voor individuele ondersteuning, therapie en vaardigheidstraining op maat staan centraal in de gedragstherapeutische behandeling die wij bieden binnen Boddaert. Ook maken we gebruik van positieve groepsdynamica, zodat kinderen kunnen oefenen, succeservaringen kunnen opdoen en hun zelfvertrouwen wordt vergroot. Na het in kaart brengen van kind, gezin en omgeving hebben we een beeld van de situatie. Op basis daarvan en van de keuzes die samen met de jeugdige en het gezin worden gemaakt, kunnen we diverse methodieken, activiteiten en interventies inzetten. Benieuwd wat die zijn en wat ouders vinden van de hulp bij Boddaert?

Methodieken en activiteiten

Op basis van het beeld van de situatie en de keuzes die samen met de jeugdige en het gezin worden gemaakt, kunnen diverse methodieken, activiteiten en interventies worden ingezet. Enkele voorbeelden: gelukslessen, ik-boek, BrainBlocks, Floorplay, weerbaarheidstraining, sociale vaardigheidstraining, agressieregulatie training, ervaringsgericht leren, mentorgesprekken, spelbegeleiding, praktische vertaalslag maken naar thuis (PPT), gezinsdag, meedraaien ouders op de groep, sociale netwerkstrategieën (SNS), planbord, stop-denk-doe methode, 5G model, kwaliteitenspel, kookhulp, aanleren dagelijkse vaardigheden, coaching voor scholen, groepsthema’s en sport.

Citaten van ouders over de hulp bij Boddaert
  • We worden als ouders en gezin zeer serieus genomen.
  • Er is altijd tijd/ruimte voor tussentijds overleg.
  • Hoe ingewikkeld de situatie soms ook is, er wordt zonder enige schroom of vooringenomenheid mee omgegaan.
  • Het is echt samen zoeken naar een oplossing zonder dat wij als ouders maar zeker ook ons kind ‘buiten spel worden gezet’.
  • De aandacht voor het kind maar daarnaast ook voor het gezin.
  • Het socialiseren van onze zoon. De mogelijkheden die ze bieden.
  • Er wordt echt specifiek naar het kind gekeken; wat heeft het kind nodig om goed te kunnen functioneren.
  • Het contact met de hulpverleners. Duidelijkheid naar de kinderen toe. Betrokkenheid van het gezin.
  • Goede persoonlijke benadering en goede ambulante begeleiding voor het gezin.