Minisymposium en open namiddag Widdonck-Talentendonck op 3 oktober a.s.

In het kader van het 4-jarig programma Widdonck-Talentendonck zijn inmiddels al heel wat initiatieven en samenwerkingsverbanden opgezet door de deelnemende partners Aloysius Stichting, Combinatie Jeugdzorg, Zorggroep Hilzijn en PSW Werk. Tijd om de eerste samenwerkingssuccessen te delen. Dat doen we op woensdag 3 oktober a.s. in de vorm van:

  • een mini-symposium van 14.00 tot 17.00 uur met interessante workshops voor professionals in onderwijs, jeugdhulp, zorg, overheid en bedrijfsleven.
  • een open namiddag van 17.00 tot 19.00 uur waar alle geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen op het Widdonckterrein.

Voor meer informatie en aanmelden voor het minisymposium klik hier.