Middag voor professionals in de regio Helmond-de Peel

Op donderdag 16 februari organiseert Combinatie Jeugdzorg een inspirerende middag voor professionals in het lokale veld in de regio Helmond-de Peel. Onder andere met een aantal workshops gelinkt aan de hulp die we op onze locatie in Helmond bieden aan jongere jeugd, te weten Dagebehandeling Boddaert en het medisch kleuterdagverblijf (MKD De Mikkel) en op het gebied van echtscheidingshulpverlening. Wilt u een uitnodiging ontvangen voor deze middag, stuur dan een mail naar c.roeland@combinatiejeugdzorg.nl.