Meekijken vanuit de bril van een pleegouder

Inzet senior pleegouders als onderdeel van Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

In februari zijn we gestart met de inzet van senior pleegouders. Onze pleeggezinnen worden door pleegzorgprofessionals van Combinatie Jeugdzorg begeleid. Toch kun je als pleegouder soms onzeker zijn, je niet de enige willen voelen die ergens mee worstelt, je verhaal willen delen, benieuwd zijn hoe andere pleegouders met situaties omgaan, etc. Het kan dan fijn zijn om naast de professionele begeleiding ook terecht te kunnen bij iemand met ervaringskennis, een senior pleegouder. Iemand die zelf ook pleegouder is, weet hoe het is om een pleegkind in huis te hebben en met ouders en hulpverleners samen te werken. Drie senior pleegouders (zie foto) hebben een training gevolgd om hun eigen ervaringen in te zetten ten behoeve van ondersteuning van andere pleegouders. Senior pleegouders kijken mee vanuit de bril van de pleegouder en kunnen door het inzetten van hun ervaring tips en ondersteuning bieden. Pleegouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met hen via telefoon of WhatsApp. De pilot wordt in het najaar 2020 geëvalueerd.

Dankzij budget van het Transformatiefonds Jeugd van 21voordejeugd is het mogelijk de opzet en inzet van senior pleegouders te realiseren en bij succes verder uit te breiden. De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant bieden extra ruimte voor innovatie binnen de regionale pleegzorg. Een van de voornaamste prioriteiten van deze regio is om kinderen, die met problemen te maken krijgen en ondersteuning nodig hebben, zo thuis mogelijk te laten opgroeien.

‘Actieonderzoek continuïteit pleegzorg’ is een project van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut en loopt tot eind 2020.