Marlies van Oorschot, pionier en aanjager van cliëntenparticipatie in de jeugdzorg

Uitzonderlijke prestatie geleverd aan kinder-, jongeren,- en cliëntenparticipatie

Marlies heeft in de afgelopen 25 jaar een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan formele kinder-, jongeren- en cliëntenparticipatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Als pionier en aanjager deed Marlies verkennend en baanbrekend werk voor vele coaches en jongerenraden in Nederland”, aldus het JeugdWelzijnsBeraad (JWB). Het JWB reikte de eerste eremedaille uit aan Marlies van Oorschot (rechts op de foto), tot voor kort beleidsadviseur Participatie binnen Combinatie Jeugdzorg, ter ere van haar afscheid van het JWB waar zij mede-oprichter van is. Ook binnen Combinatie Jeugdzorg heeft Marlies baanbrekend werk verricht op het gebied van cliënten- en pleegouderparticipatie. Zo stond ze aan de wieg van de medezeggenschapsraden van Combinatie Jeugdzorg, zoals de Cliëntenraad, Pleegouderraad, Jongerenraad en Pleegjongerenraad. Ook heeft zij de Nationale Jeugdzorgprijs-winnende training ‘Cliëntenparticipatie, mijn leven is jouw werk’ voor medewerkers in de jeugdzorg (mede?) ontwikkeld over bejegening, waarbij ervaringsdeskundigen de professionals trainen. Oud-cliënten vertellen tijdens de training hun ervaringen, zodat deelnemers zich meer bewust worden van hoe ze eigenlijk met de jeugdigen en hun ouders omgaan. Daarnaast heeft ze zich de laatste jaren ingezet voor de inzet van ervaringsdeskundigheid van cliënten en pleegouders binnen de jeugdzorg, vanuit de overtuiging dat dit een waardevolle en extra aanvulling is naast de deskundigheid van professionals.

Allereerste ontvanger van eremedaille JWB

Marlies is de allereerste persoon die deze eremedaille van het Jeugdwelzijnsberaad (JWB) heeft mogen ontvangen. Het JWB gaat deze medaille voortaan uitreiken aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd aan kinder-, jongeren,- en cliëntenparticipatie. Vanuit het hele land zijn er 17 brieven gestuurd om de nominatie voor Marlies te ondersteunen. Daar kunnen wij ons alleen maar van harte bij aansluiten.

Lees er meer over in het leaflet training ‘Cliëntenparticipatie, Mijn leven is jouw werk