KUK: Effectieve interventie voor ouders en kinderen in een problematische scheiding

‘Jeugdzorg overspoeld door vechtscheidingen’

‘Jeugdzorg wordt overspoeld door vechtscheidingen’ meldde Reporter Radio recent op basis van eigen onderzoek. Vaak verliezen ouders daarbij het belang van hun kinderen uit het oog, wat schadelijke gevolgen voor hun ontwikkeling tot gevolg kan hebben. Hoe zet je in zo’n situatie de kinderen weer voorop? Combinatie Jeugdzorg heeft hiervoor een effectief behandelprogramma ‘Kinderen uit de Knel’ (KUK) voor ouders en kinderen. Doel is het de-escaleren van de strijd: ouders gaan op zoek naar mogelijkheden en manieren om hun kinderen weer centraal te stellen. Dit kan ouders helpen om zich weer meer te richten op het ouderschap en zo rust te brengen in een stressvolle strijd. Met als uiteindelijk doel dat de omgeving van de kinderen weer in balans komt, het weer veilig wordt, hun klachten verminderen en zij zich weer optimaal kunnen ontwikkelen. Kenmerkend voor deze aanpak is de groepsgewijze benadering van zowel de ouders als de kinderen in een aparte ouder- en kindergroep die 8 keer 2-wekelijks bij elkaar komen. Half oktober start de volgende ‘Kinderen uit de Knel’, aanmelden kan bij ons Servicepunt via 040 702 2660 of Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl. Ook het netwerk en de verwijzers van de gezinnen worden intensief betrokken. KUK is opgenomen in de  ‘Databank Effectieve Jeugdinterventies’ van het NJI.

Betrekken netwerk en verwijzers

Familie en vrienden ondersteunen de ouders en strijden vaak onbewust en onbedoeld mee. Om die reden worden zij intensief betrokken bij het programma. Net als de verwijzers die vaak al langer betrokken zijn bij het gezin. Zij kunnen gezinnen ondersteunen in het maken van de vertaalslag in de thuissituaties om de ingezette verandering voort te kunnen zetten en verder te integreren. Verwijzers zijn aanwezig bij de eerste intake. Voor de eerste ouderbijeenkomst is er een informatieve avond voor ouders met hun netwerk en verwijzers. Zij zijn ook aanwezig bij de tussen- en eindevaluaties.

Werkwijze
  • De ouders werken in de oudergroep aan het doorbreken van de destructieve communicatiepatronen en aan het vinden van nieuwe wegen voor steeds terugkerende problemen. De nadruk ligt daarbij op het veranderen van eigen gedrag. Zij krijgen informatie, opdrachten en oefeningen die hen helpen nieuwe en constructieve stappen te maken.
  • De kinderen kunnen elkaar in de kindergroep, als lotgenoten, goed steunen en helpen. De therapeuten van Combinatie Jeugdzorg helpen de kinderen om ervaringen rond het thema ‘leven met ouders in conflict’ te delen. Zij maken met elkaar films, posters, tekeningen, graffiti, theater en muziek. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt dit aan de ouders getoond.

Ervaringen van ouders en kinderen

Reacties van ouders

  • Door de oefeningen in de groep ben ik mij pas gaan realiseren hoe pijnlijk het is dat mijn zoon zo tussen mijzelf en zijn vader in staat.
  • Liefde maakt blind, maar hevige conflicten ook!
  • Bij ons zaten ouders met kinderen in de leeftijd van 13, 18, 20 en 24 jaar. Misschien gek, maar ik heb nooit gedacht dat dit ook na zoveel jaren scheiding nog zoveel emoties bij die grote kinderen zou geven. Dit heeft mij extra gemotiveerd om door te zetten.

Reacties van kinderen

  • Het is fijn dat mama en papa minder ruzie maken.
  • Die ijzige stilte, elkaar niet gedag zeggen, vreselijk! In de presentatie aan het einde van de KUK heb ik gevraagd of alle ouders met de rug naar mij toe wilden gaan staan. Zo heb ik mij dus jaren gevoeld. Zo fijn dat ik dat eens allemaal kon vertellen. En er werd ook nog naar mij geluisterd!
  • Mijn papa maakte grapjes in de pauze; ik was vergeten dat ik altijd zo om hem moest lachen.
  • Ik vond het heel spannend wat er zou gebeuren als mama en papa samen in de groep zouden zitten. Ze hebben het volgehouden, voor ons. Best knap van ons pap en ons mam.