Jongeren worden getraind tot jongerenadviseurs voor gemeenten in ZO-Brabant

Adviesvangers

Begin dit jaar hebben gemeenten uit de regio zogenaamde ‘Adviesvangers’ betrokken bij het thema ‘de veiligheid van het kind’. Adviesvangers zijn jongeren uit de regio, afkomstig uit jeugdzorg, onderwijs en pleegzorg, die op een makkelijke en leuke manier kunnen meedenken over beleid onder leiding van een leeftijdgenoot (zie ook www.kuseema.nl/adviesvangers). Via creatieve werkvormen dagen de jongerenadviseurs hun jonge leeftijdsgenoten uit om mee te denken, ideeën aan te dragen of hun mening te geven over vragen van een gemeente of organisatie. Ook jongeren die hulp krijgen van Combinatie Jeugdzorg hebben hieraan meegedaan. De jongerenadviseurs hebben aan deze jongeren gevraagd hoe zij denken dat de hulpverlening zou moeten handelen om de veiligheid van kinderen terug te brengen in het gezin. Dit heeft onder andere geleid tot dit filmpje van de brainstormsessie hierover: https://youtu.be/up2KifgBf8k.

Training voor Adviesvangers

De jongeren van Combinatie Jeugdzorg waren zo enthousiast over het project dat zij zelf ook Adviesvanger willen worden. Daarom is in samenwerking met de gemeenten in Zuidoost-Brabant in de herfstvakantie gestart met een training voor deze jongeren. We hebben nu in de regio een poule van Adviesvangers, die gemeenten gaan adviseren vanuit het perspectief van jongeren.