It take two to tango…

Impressie middag voor professionals uit Helmond-de Peel

 

  • Heerlijk om een middag lang geïnspireerd te worden.
  • Dank je wel voor deze middag. Volgend jaar weer?
  • Ik kom steeds meer vechtscheidingen tegen. Heel interessant om te horen hoe hiermee omgegaan kan worden.
  • De workshops hebben mij en mijn collega geprikkeld om vanuit het speciaal onderwijs samen aan de slag te gaan. Laten we een afspraak maken.

Dit zijn slechts enkele van de reacties na afloop van de middag die we op 16 februari gehouden hebben voor professionals uit Helmond-de Peel, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van medisch kleuterdagverblijf (MKD) De Mikkel. ‘It takes two to tango…’ Met deze zin is 25 jaar geleden MKD De Mikkel geopend. Regiomanager Veronique Zeeman benadrukte in haar welkomstwoord dat we met elkaar de verbinding moeten zoeken. Ieder vanuit zijn eigen kracht. Daarna namen de professionals deel aan de drie workshops Floorplay, Beschermen of Versterken en Samenwerking met onderwijs.

Meer over de workshops
  • Workshop Floorplay door Caroline Biezenaar (gedragswetenschapper) en Danielle van den Bosch (pedagogisch medewerker). Floorplay is een behandelmethodiek gericht op jonge kinderen die speciale aandacht vragen vanuit hun ontwikkeling. Binnen het MKD kan deze methode door ouders en hulpverleners op individuele basis worden ingezet.
  • Workshop Beschermen of Versterken? Vanuit de visie dat elk kind zich in vrijheid kan verbinden met beide ouders bieden wij respectvolle en koersgerichte ondersteuning bij ouderschapsreorganisatie waarin het kind een stem heeft. Dat klinkt mooi maar hoe doe je dat dan, kinderen een stem geven bij complexe scheidingen? Tijdens deze workshop heeft Anneke Meulenbeld (ambulant hulpverlener Echtscheidingshulpverlening) vanuit het Omgangshuis hier meer over verteld en laten zien hoe werkers dit kunnen toepassen in de praktijk.
  • Workshop Samenwerking met onderwijs – Passend Onderwijs gaat uit van de beste ontwikkeling van elk kind. School video-interactiebegeleiding (S-VIB) is een effectieve methode om interactievaardigheden van professionals in contact met leerlingen te vergroten. Tijdens deze workshop heeft Maitta Jonkers (gedragswetenschapper) aan de hand van theorie en praktijk aangegeven wat helpt in de begeleiding van kinderen binnen een vorm van onderwijs.

Na afloop van het officiële programma hebben de deelnemers onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar ervaringen uitgewisseld, waarbij we veel positieve reacties van de deelnemers hebben ontvangen.