Inzoomen op wat goed gaat en ouders weer laten genieten van hun kind

VIB en VHT: Afstemming in contact, basis voor ontwikkeling

VIB (video interactiebegeleiding) en VHT (video hometraining) zijn bekende begrippen binnen onze organisatie. Combinatie Jeugdzorg is vanaf het ontstaan van deze methodieken, zo’n 30 jaar geleden betrokken en heeft ‘basiscommunicatie’ dan ook omarmd als 1 van de 3 hoofdpijlers van waaruit wij werken. De uitgangspunten van deze methodiek: afstemmen op en aansluiten bij de initiatieven, de hulpvraag, de krachten en de doelen van de cliënt, zijn nog steeds actueel. Centraal daarbij staat steeds prettig contact, zowel van de professional in het contact met onze cliënten als van ouders met hun kinderen. Door in te zoomen op wat goed gaat, ouders weer te laten genieten van hun kind en professionals meer plezier in en voldoening van hun werk te geven.

AIT steunpunt voor Zuid-Nederland

Combinatie Jeugdzorg is steunpunt voor de methodiekeigenaar AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling) voor Zuid-Nederland en levert met drie opleiders een grote bijdrage in opleiding, nascholing, implementatie en ontwikkeling van de VIB en VHT, binnen een breed werkveld. De afgelopen 10 jaar is er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de methodiek voor specifieke doelgroepen en de beschrijving hiervan. Dit heeft geresulteerd in een aantal praktische handleidingen, erkenning in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut, accreditatie van de (na)scholing en opname in de richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming; K-VHT bij problematische gehechtheid – interventie tot 7 jaar.

Inzet specialistische VIB en VHT

Onze gespecialiseerde ambulant hulpverleners kunnen VHT inzetten in gezinnen met kinderen met bijvoorbeeld ASS, ADHD en hechtingsproblemen. Steeds wordt dan de koppeling gemaakt tussen de beelden en psycho-educatie over de problematiek. VIB-G, gericht op gehechtheid, wordt ingezet bij pleeggezinnen en gezinshuizen van Combinatie Jeugdzorg.

Onderhouden door supervisie en werk-ontwikkelingskringen

De inzet van VHT en VIB is een specialisme en vraagt om specifieke deskundigheid. Beelden kunnen heel helpend zijn, meer zeggen dan 1000 woorden, maar zijn ook kwetsbaar, kunnen confronterend zijn. Combinatie Jeugdzorg vindt het belangrijk dat medewerkers actief blijven met de inzet van deze methode en hierop reflecteren in supervisie en werk-ontwikkelingskringen (WOK). De supervisie wordt gedaan door een van de drie opleiders van Combinatie Jeugdzorg: Hilde van Eert, Thea van Erp en Marion Mertens. De werk-ontwikkelingskringen zijn opgenomen in het scholingsprogramma voor medewerkers en zijn te vinden op de landelijke website van AIT.

Project ‘Pleegzorg in Beeld’

Teneinde de kwaliteit van de begeleiding in de pleegzorg te verbeteren is er in 2013 een start gemaakt met het project ‘Pleegzorg in Beeld’. Hierin werkt AIT samen met tien aanbieders van pleegzorg waaronder Combinatie Jeugdzorg. In een traject van drie jaar wordt de kennis omtrent VIB en Gehechtheid gebundeld en verspreid. Dit gebeurt door landelijke training en supervisie op werkplaatsen binnen de participerende instellingen met als doel de ingroei bij start van de plaatsing te ondersteunen en uitval en overplaatsingen te voorkomen. Deze expertise wordt beschreven in een handleiding voor professionals, een werkboek voor pleegouders en werkbladen voor (pleeg)kinderen en biologische ouders. Bij alle activiteiten wordt video-interactiebegeleiding (VIB) systematisch benut. Thea van Erp, VHT/VIB opleider van onze organisatie, is betrokken bij dit project en mede auteur van deze handleiding. Het boek wordt op de landelijke AIT-studiedag van 21 november a.s. gepresenteerd.