Inzet kindercoach bij Echtscheidingshulpverlening

Kinderen sterker maken en een stem geven

Kinderen zijn vaak zó bezig om het goed te doen voor beide ouders dat ze minder bezig zijn met wat ze zelf willen. Ik ben erop gericht om het kind sterker te maken, zodat hij durft te zeggen wat het conflict tussen zijn ouders met hem doet en wat hij zou willen dat er verandert. ‘Sterker maken’ kan ook betekenen dat hij, in zijn omgeving, iemand vindt die hij vertrouwt, waar hij vrij tegenaan kan praten.” Aldus kindercoach en pedagogisch medewerker Jenny Sulsters. De gespecialiseerde ambulante echtscheidingshulpverlening bij Combinatie Jeugdzorg bestaat uit bemiddelingsgesprekken met de ouders, soms met het kind erbij, én gesprekken met het kind. Waar nodig en mogelijk met inzet van een traject Kindercoaching. Wanneer er strijd en conflicten zijn tussen ouders na een (echt)scheiding kan een kind namelijk behoorlijk klem komen te zitten tussen zijn ouders. Kindercoaching is voor kinderen die door de strijd tussen hun ouders niet meer stil kunnen staan bij wat zij zelf willen en hoe ze hierover kunnen praten met hun ouders.

Jenny: “In de eerste contacten probeer ik het kind te leren kennen en hoe hij met dingen omgaat, bijvoorbeeld als hij ruzie heeft met een vriendje. Via spel, gesprekjes en activiteiten sluit ik aan bij zijn leeftijd en ontwikkeling. Het kind oefent bijvoorbeeld in een rollenspel of tekent wat hij voelt of ik praat met hem tijdens een spel buiten. Bij peuters ligt het weer anders. Dan kijk ik vooral naar reacties. Bijvoorbeeld als papa of mama binnenkomt. Wordt hij dan heel gespannen? Dat probeer ik dan met de betrokken ambulant hulpverlener aan de ouders over te brengen.” Het hele interview met Jenny kunt u lezen in ons jaarmagazine.

Wat willen we bereiken?

Kindercoaching heeft als doel:

  • het kind inzicht geven in wat een conflictueuze scheiding betekent
  • het kind leren wat hij of zij kan doen om zichzelf tegen het conflict te beschermen
  • de stem van het kind versterken, zodat hij of zij de ervaren last en de eigen wensen kenbaar kan maken aan de ouders
  • ouders leren om naar hun kind te luisteren, waardoor zij zich op hun kind richten en niet op de strijd met de andere ouder.

Voor meer informatie klik hier