Inzet Intensieve dagbehandeling succesvol voor thuiszitters

Thuiszitter Renso ging stap voor stap terug naar school

Van 1 tot en met 8 juni is de Landelijke Actieweek Thuiszitters gehouden. Aandacht hiervoor is helaas nodig want nog steeds zijn er veel leerplichtige kinderen en jongeren die niet naar school gaan of dreigen uit te vallen op school. Voor deze kinderen en jongeren biedt Combinatie Jeugdzorg op het Widdonckterrein in Heibloem in samenwerking met de Aloysius Stichting Intensieve dagbehandeling. Zo ook voor de 14-jarige Renso. Hij zat thuis, maar startte na de inzet van Intensieve dagbehandeling (ID) weer geleidelijk op het voortgezet speciaal onderwijs en zit nu stukken beter in zijn vel “Het gaat nu supergoed”, zegt pedagogisch medewerker ID Britt Engelen. “Renso gaat weer een paar uur naar school en komt daarna werken aan zijn behandeldoelen.” Bij Britt en haar collega’s leerde Renso beter omgaan met zijn autisme en ADHD. “Als ik nu wel eens boos word, ga ik een rondje lopen”, vertelt hij. “Ik heb op school niet veel time-outs meer nodig. Meneer Huub (zijn schoolmentor) begrijpt mij.” Dat had Renso’s moeder Manuela een half jaar geleden niet durven denken. “We hadden geen betere keuze kunnen maken. Renso groeit en is rustiger. Er wordt naar hem geluisterd en hij leert steeds beter omgaan met te veel prikkels in zijn omgeving. Het is nu zó’n ander kind.” 

Mentor Huub is trots

Moest Renso vroeger niets van dieren hebben, op het Widdonckterrein ontdekte hij hoe graag hij voor de kuikentjes zorgt en de tamme herten voert. “Speciaal voor Renso hebben we een hond genomen; hij voelt zich begrepen bij een dier en kan ertegen praten en ermee knuffelen”, vertelt zijn moeder. Mentor Huub Hermans van Aloysiusschool De Ortolaan (vso) is enorm trots op Renso. “Hij volgt hier nu vier à vijf lessen per dag. Naast Nederlands, rekenen en gym ook praktijklessen techniek en koken. Zijn faalangst is een stuk minder en zijn concentratie een stuk beter. Het is een hartstikke positieve jongen. Ik begrijp hem goed.”

Succesfactor: korte lijntjes

De succesfactor? Vooral een positieve benadering en de korte lijntjes tussen school en ID, denken mentoren Britt en Huub. Zij stemmen minstens elke week af en zitten op één lijn. Britt: “Vooral kijken naar wat goed gaat en complimenten uitdelen.” Huub: “Ik zie het er komend schooljaar echt van komen dat Renso weer volledig naar De Ortolaan komt.”

Talenten ontdekken

Intensieve dagbehandeling startte afgelopen jaar klein en is nu groeiende, vertelt gedragswetenschapper Noortje Lenders van Combinatie Jeugdzorg. “Jongeren hoeven niet perse ingeschreven te zijn bij De Ortolaan, we hebben hier ook jongeren uit het regulier onderwijs die zijn vastgelopen.” “Jongeren krijgen hoe dan ook inzicht in hun talenten”, vertelt Noortje. Leerwerkervaringen opdoen in groenonderhoud, dierverzorging of de keuken hoort erbij.” Andere ingrediënten: veel structuur, je aan afspraken houden, gedragsinstructies opvolgen, omgaan met je emoties en vooral die positieve benadering. “Zo werken we stap voor stap en op maat toe naar terug naar school. Is terugkeer naar school niet mogelijk, dan zijn er op het Widdonckterrein ook leerwerkplekken.”

Aanbod Intensieve dagbehandeling

Naast locatie de Widdonck in Heibloem bieden we ook in Eindhoven Intensieve dagbehandeling in samenwerking met veel verschillende organisaties op het gebied van onderwijs, zorg, werk en vrijetijdsbesteding.