Interview met Gerda Huijbregts over eisen die aan bestuurders in de zorg worden gesteld

‘Ik wist dat de transitie voor verandering zou zorgen, maar dacht niet dat het zo ingewikkeld zou zijn’, zegt Gerda Huijbregts bestuurder van Combinatie Jeugdzorg in een interview met VDH Executive. Zij publiceren interviews met bestuurders in de zorg. De inspiratie voor deze gesprekken vinden zij in de enorme eisen die aan bestuurders worden gesteld. De bestuurder is het baken in tijden van afnemende zekerheid, maar de (financiële) druk en verantwoordelijkheid nemen toe. ’Het handhaven van de koers’ is niet meer voldoende, relatieve rust en stabiliteit zijn weg. Zo worden eisen gesteld aan stijl, flexibiliteit en veranderbereidheid, maar ook aan het kunnen maken van duidelijke en vaak harde keuzes. Leven met onzekerheid is de nieuwe norm. In de gesprekken staat de vraag centraal: hoe gaat een bestuurder hiermee om? Dit vroegen zij aan onze bestuurder Gerda Huijbregts. http://www.vanderhoefenpartners.nl/newsletters/nl003398