Regio ‘Een 10 voor de jeugd’ investeert in woonvormen voor kwetsbare jeugd

Er is een structureel tekort aan passende woonvormen, zoals pleegzorg, gezinshuizen en wonen gericht op zelfstandigheid, ook in de regio ‘Een 10 voor de Jeugd’ (gemeenten Helmond, Nuenen, Son en Breugel, Waalre, Geldrop-Mierlo, Veldhoven, Someren, Asten, Gemert-Bakel en Deurne). Deze woonvormen bieden een veilige plek aan kinderen en jongeren, waarvoor de thuissituatie niet langer een goede omgeving is om op te groeien. In het ‘Ambitieakkoord Wonen’, dat is ondertekend door de regio samen met jeugdhulpaanbieders Combinatie Jeugdzorg, Bijzonder Jeugdwerk en William Schrikker Gezinsvormen, zijn afspraken gemaakt om het tekort aan passende woonvormen voor kwetsbare jongeren op te lossen. Ze gaan bijvoorbeeld samen aan de slag met het inzichtelijk maken en het wegwerken van de wachtlijsten. Ook wordt gewerkt aan een werkwijze die zorgt dat jongeren in één keer goed geplaatst worden. Daarmee wordt een begin gemaakt aan een intensievere samenwerking tussen de jeugdhulpregio en aanbieders. “Deze samenwerking schept een basis van vertrouwen en gedeelde ambities om het perspectief voor kinderen, jongeren en hun gezinnen, in kwetsbare omstandigheden, echt te verbeteren. Hier worden ook andere belangrijke partijen bij betrokken, zoals woningcorporaties in de regio” aldus Gerda Huijbregts, bestuurder Combinatie Jeugdzorg.