Meerwaarde inzet ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg

Hoge ambities, groot draagvlak en veel enthousiasme

Het structureel benutten van ervaringen en de deskundigheid van cliënten en van pleegouders is een belangrijke stap binnen het participatieproces en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de hulp. Wij geloven dat de inzet van ervaringsdeskundigheid een waardevolle extra aanvulling is binnen Combinatie Jeugdzorg naast de deskundigheid van onze professionals. Daarom verwelkomen wij dit jaar drie ervaringsdeskundigen in opleiding. Het zijn studenten die een opleiding als ervaringsdeskundige volgen bij respectievelijk MOVE, Summa College en Fontys Hogeschool. Zij zijn aan het werk bij drie verschillende teams in onze organisatie: Intensieve dagbehandeling, Woonbegeleiding en Echtscheidingshulpverlening.

Onderzoeken en ervaren

Ervaringsdeskundigheid is al een veel langer begrip binnen de psychiatrie en verslavingszorg. Samen met collega-organisaties in de regio, onderwijsinstellingen, de betrokken teams en ervaringsdeskundigen gaan wij onderzoeken en ervaren wat de meerwaarde is van ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg en hoe we dat het beste kunnen organiseren. Onze ambities zijn hoog, het draagvlak is groot en we zijn zeer enthousiast. Ben je benieuwd naar onze ervaringen? Kunnen we leren van elkaar? Neem gerust contact met ons op via Marlies van Oorschot: m.v.oorschot@combinatiejeugdzorg.nl