Erkend en effectief groepsprogramma voor kinderen en ouders in scheiding

Ik gun toekomstige ouders vooral dat ze samen kunnen blijven maar mocht dat onverhoopt niet lukken, dan gun ik ze een traject zoals Kinderen uit de Knel’ aldus Stefan, een vader die heeft deelgenomen aan dit groepsprogramma bij Combinatie Jeugdzorg. Wij bieden dit effectieve behandelprogramma voor ouders en kinderen. Kenmerkend is de groepsgewijze benadering van zowel de ouders als de kinderen in een aparte ouder- en kindergroep die 8 keer 2-wekelijks bij elkaar komen. Doel is het de-escaleren van de strijd: ouders gaan op zoek naar mogelijkheden en manieren om hun kinderen weer centraal te stellen. Dit kan ouders helpen om zich weer meer te richten op het ouderschap en zo rust te brengen in een stressvolle strijd. Met als uiteindelijk doel dat de omgeving van de kinderen weer in balans komt, het weer veilig wordt, hun klachten verminderen en zij zich weer optimaal kunnen ontwikkelen. In september start de volgende reeks. Voor meer informatie en aanmelden bekijk het leaflet. Of lees het interview met vader Rolf die met zijn voormalig partner en hun kinderen ook heeft deelgenomen aan dit effectieve groepsprogramma.