Gemeenten en jeugdzorgaanbieders ZO-Brabant overhandigen petitie aan Tweede Kamer

Maandag 4 december is het Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer. Daarin bespreekt de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het onderdeel ‘Jeugd’ van de begrotingen VWS en J&V voor 2018. Voorafgaand aan het debat biedt onder andere onze bestuurder Gerda Huijbregts namens een aantal wethouders Jeugd, jongeren en jeugdzorgaanbieders uit Zuidoost-Brabant een petitie aan. Ze willen dat jongeren in die regio kunnen vertrouwen op kwalitatief hoogwaardige zorg en vragen om meer geld van het Rijk. Vanuit onze organisatie sluiten ook twee OR leden aan en een jongere (adviesvanger). Over andere acties en voorbereidingen richting dit debat.

Ter voorbereiding op het debat informeerden de betrokken ministers, Hugo de Jonge en Sander Dekker, de Kamer over de laatste ontwikkelingen op het terrein van de jeugdzorg.
Jeugdzorg Nederland stuurde samen met GGZ Nederland, VGN en VOBC een brief naar de Kamerleden waarin ze onder meer aandacht vragen voor de ontoereikende tarieven, de effecten van het aanbestedingscircus en het uitblijven van de transformatie van de jeugdzorg.
Ook de VNG schreef een brief over onder andere de financiële tekorten bij (een deel van) de gemeenten.