Geen wijziging pleegvergoeding in 2017

De Wijziging van de Regeling Jeugdwet van het ministerie van VWS in verband met de indexering van de pleegvergoedingen, is op 28 december 2016 in de Staatscourant geplaatst. Het betreft de indexering pleegvergoeding 2017: komend jaar wijzigen de bedragen van de dagvergoeding en de toeslagen niet ondanks een geringe daling van de consumentenprijsindex.