Gecertificeerde gespreksleiders moreel beraad

Omgaan met ethische dilemma’s in je werk

Beslissingen nemen in de jeugdzorg is lang niet altijd simpel en eenduidig. Dilemma’s tussen bijvoorbeeld een jong kind wel of niet uit huis plaatsen of je afvragen moet ik me inzetten voor een behandeling van een kind waar ik niet achter sta, komen regelmatig voor en hebben vaak een tragisch karakter: wat je ook kiest, er is altijd een vorm van morele schade, omdat je niet beide handelingen kunt doen. In de dagelijkse praktijk binnen de jeugdzorg worden professionals regelmatig met ethische dilemma’s geconfronteerd. Sommige dilemma’s ‘schuren’ enorm en worden daarom bij voorkeur breed, bijvoorbeeld in een team, vaak ook multidisciplinair besproken. Een instrument bij dit soort besprekingen is een moreel beraad: een gestructureerd onderzoek in dialoogvorm onder begeleiding van een daartoe opgeleide gespreksleider. Liesbeth van Hoof en Marianne Jacobs, gedragswetenschappers bij Combinatie Jeugdzorg, zijn gecertificeerde gespreksleiders moreel beraad met brede ervaring in de (jeugd)zorg maar ook inzetbaar voor een moreel beraad buiten de zorgsector. Een gespreksleider moreel beraad inhuren? Of wil je een moreel beraad in je team organiseren of zelf gespreksleider worden? Laat het ons weten via expertisecentrum@combinatiejeugdzorg.nl. Het bijwonen van een moreel beraad telt mee voor de herregistratie onder de noemer intervisie/reflectie.