Gasten uit Bosnië op bezoek bij Combinatie Jeugdzorg

Eye opener: participatie van jongeren op meerdere niveaus

“Thuis ging het niet goed, ik hing maar wat rond. Bij Intensieve dagbehandeling heb ik ontdekt dat ik koken heel leuk vind. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik leer er veel en ze zeggen dat ik het goed doe. Ik zie het weer zitten, ik weet nu wat ik wil.”

Een lunch-met-verhalen-van-jongeren. Dat kregen de gasten uit Bosnië en Herzegovina die Combinatie Jeugdzorg op 14 november bezochten. Enkele psychologen en zorgdirecteuren kwamen op uitnodiging van Stichting Kinderperspectief bij ons een blik in de jeugdhulpverlening werpen. Ze bezochten een kleinschalige Dag- en nachtbehandelgroep in Eindhoven en Intensieve dagbehandeling op locatie Elf13. ‘Participatie en het belang daarvan binnen de hulpverlening’ hadden we als centraal thema gekozen. Beleidsmedewerker Cliëntenparticipatie John Nabben: “Daar hechten we bij Combinatie Jeugdzorg immers veel waarde aan. Zo hebben we uitleg gegeven over de rol en positie van de medezeggenschapsraden en over de toekomstige inzet van ervaringsdeskundigen. Enkele jongeren vertelden – in het Engels! – wat ze in de behandeling doen, hoe ze die ervaren en wat ze ervan meenemen. De lunch werd verzorgd door jongeren die in het kader van dagbesteding binnen Intensieve dagbehandeling stage lopen in het lunchcafé van Elf13. Zo zagen de gasten ook hoe participatie in de praktijk gestalte krijgt. Ze reageerden heel positief. Ze hebben gezien hoe het werkt als je jongeren vertrouwen geeft, een plan op maat met hen maakt en aansluit bij hun talenten en passie. Voor de gasten was dat zeker een eye opener.”