Expertise seksualiteit Combinatie Jeugdzorg als ‘good-practice’ Nederland

Aandacht voor gezonde seksuele ontwikkeling essentieel in zorg voor jeugd

Op 19 maart verzorgden gedragswetenschappers Jacky Broekaart en Sandra de Jong van Combinatie Jeugdzorg in Antwerpen een workshop op de netwerkdag Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag van Sensoa als ‘good-practice’ Nederland. De expertise op het gebied van seksualiteit van deze gecertificeerde trainers Vlaggensysteem werd zo zelfs internationaal opgemerkt! Het thema ‘Seksualiteit’ staat hoog op de agenda van Combinatie Jeugdzorg. Aandacht voor een gezonde seksuele ontwikkeling is essentieel in de zorg voor kinderen en jongeren. We hebben seksualiteitsbeleid ontwikkeld, het Vlaggensysteem geïmplementeerd, ons vakmanschap vergroot, werken in ieder team met een aandachtsfunctionaris Seksualiteit, zijn onze trainingen Seksualiteit vast onderdeel in het intern scholingsprogramma én bieden we onze expertise als trainers Vlaggensysteem, zowel binnen als buiten de organisatie aan. Interesse? Neem contact op met ons Servicepunt. Wil je weten hoe we het Vlaggensysteem inzetten in onze organisatie? 

Vlaggensysteem

Combinatie Jeugdzorg heeft het Vlaggensysteem als methodiek omarmd. Door het toepassen van het Vlaggensysteem binnen alle zorgvormen, kunnen we seksueel gedrag van jeugdigen objectief beoordelen en zijn we in staat om onze pedagogische reactie beter af te stemmen op hetgeen het kind nodig heeft. Belangrijker nog, door het Vlaggensysteem bespreekbaar te maken met jeugdigen en hun ouders leren we ze welk seksueel gedrag oké is en welk seksueel gedrag minder of zelfs helemaal niet oké is.

Zes criteria

Het Vlaggensysteem onderscheidt zes criteria voor gezond seksueel gedrag: toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, ontwikkelingsadequaat, passend bij de context en zelfrespect. Deze criteria vormen de spelregels waar jeugdigen rekening mee moeten houden zodra er van seksualiteit sprake is. Het gaat niet alleen over kussen, vrijen of andere vormen van fysiek seksueel contact. Naaktfoto’s versturen, chatten over seks of naar porno kijken zijn voorbeelden van seksueel gedrag. Ook daarvan horen jeugdigen te weten in hoeverre dit gedrag oké is of niet. Door jeugdigen te leren onderscheid te maken in aanvaardbaar en grensoverschrijdend seksueel gedrag, leren ze hun wensen en grenzen kennen, maar ook die van anderen te respecteren.