Eerste half jaar Intensieve dagbehandeling op locatie de Widdonck

Hoe thuiszitters in de regio Noord- en Midden-Limburg nog beter bereiken?

Sinds september 2017 volgen jongeren die (deels) niet naar school gaan Intensieve dagbehandeling bij Combinatie Jeugdzorg op het Widdonckterrein in Heibloem. Gedragswetenschapper Noortje Lenders blikt terug én vooruit. Het doel van Intensieve dagbehandeling is jongeren stap voor stap te begeleiden naar onderwijs. Dit gebeurt door individuele behandeling, groepsbehandeling en zo nodig therapie. Als onderwijs niet mogelijk is, kan ook een leerwerkplek (stage) toekomstperspectief bieden. Voor dat laatste biedt het Widdonckterrein veel mogelijkheden. Intensieve dagbehandeling heeft nu een klein half jaar achter de rug. “Het is al lerend ontwikkelen. We hebben best moeten zoeken naar hoe we met een nieuw team een veilig pedagogisch klimaat neerzetten, maar dat is goed gelukt” aldus Noortje. Ook zijn er mooie resultaten. Zo is één meisje weer volledig terug naar school, volgen jongeren deels onderwijs op VSO De Ortolaan op het terrein en is een andere jongere aan het uitstromen naar een school in de regio, met begeleiding op maat.

Nieuw: groenonderhoud en dierverzorging

“Jongeren kunnen vanaf nu ook aan de slag in groenonderhoud en dierverzorging”, vertelt Noortje. “Ook als zij liever niet willen verzorgen, kan het toch fijn zijn om te kijken naar of te knuffelen met dieren. Dit gaan we de komende tijd aanbieden. Van een van de woongroepen hier op het terrein kregen we al de vraag of onze jongeren mee willen denken en doen over de aanleg van hun tuintje.”

Groeiplan

Ook de samenwerking met partners is groeiende. Zo volgen behandelaars en docenten van de Widdonckschool/De Ortolaan binnenkort samen een training Geweldloos verzet, een methode om op een actieve manier weerstand te bieden aan ernstig probleemgedag en daarbij escalatie te vermijden. Ideeën genoeg. De techniekwerkplaats lonkt en ook zou Noortje graag zien dat er een dag per week gekookt wordt door jongeren. “Er is nu net een groeiplan gemaakt, waarin staat wat we nodig hebben om door te kunnen groeien”, vertelt Noortje. Wordt vervolgd dus!

Informatievoorziening

Eind januari kregen leerplichtambtenaren en vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband passend onderwijs meer uitleg over Intensieve dagbehandeling. Een volgende afspraak is gemaakt om samen in kaart te brengen hoe we thuiszitters in de regio nog beter kunnen bereiken. Dan schuiven ook de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio aan.