Combinatie Jeugdzorg: samen sterk voor jeugd!

Een nieuwe passende belofte

Iedere dag werken we hard aan onze ambitie: de juiste hulp bieden op het juiste moment aan kwetsbare jeugdigen en hun gezinnen. We doen dit vanuit onze visie ‘Wonen doe je thuis’: jeugdigen hebben recht op het veilig opgroeien binnen een gezin en met een steunend netwerk waar ze op terug kunnen vallen. Daar is onze inspanning op gericht. Wij kunnen onze ambitie niet alléén waar maken. We doen dit samen met de gezinnen zelf en samen met onze verwijzers en samenwerkingspartners. Samenwerken zit in ons DNA en versterkt de kwaliteit van onze hulp. Daarom leggen we actief de verbinding met jeugdigen, ouders, pleegouders, hun familie en vrienden. En bundelen we de krachten met andere betrokken professionals rondom het gezin. We willen dit graag expliciet uitdragen in de ondertitel van ons logo. Daarom veranderen we de huidige ondertitel ‘voorop in jeugdzorg’ per oktober 2017 in ‘samen sterk voor jeugd’. Omdat deze nieuwe ondertitel beter uitdrukt waar wij voor staan en voor willen gaan. Sterk staan voor kwetsbare jeugd, in samenwerking met iedereen die hieraan een bijdrage kan en wil leveren. Wij zijn Combinatie Jeugdzorg, samen sterk voor jeugd!