Combinatie Jeugdzorg opent 11e gezinshuis in Heythuysen

We zien dat de kracht van het gewone leven veel oplevert’

In het Limburgse Heythuysen is het 11e gezinshuis van Combinatie Jeugdzorg gestart. Hiermee kunnen we weer méér kinderen en jongeren een vervangende gezinsomgeving bieden. We zien een gezinshuis als het beste alternatief voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis of in een pleeggezin kunnen wonen vanwege complexe ontwikkelings- en opvoedingsvragen of een ingewikkelde thuissituatie. Elk gezinshuis heeft twee gezinshuisouders – al of niet met eigen kinderen – van wie één jeugd- & gezinsprofessional is in dienst van Combinatie Jeugdzorg. Een pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener en een gedragswetenschapper ondersteunen de gezinshuisouders. Ze staan er dus nooit alleen voor. Uitgangspunt is dat de ouders zoveel mogelijk bij de opvoeding en begeleiding van hun kind in het gezinshuis worden betrokken. Ze blijven in die zin in hun ouderrol en houden hun verantwoordelijkheid, mits dit natuurlijk veilig is voor het kind. Gezinshuizen spelen een zeer positieve rol, is onze ervaring. Een van de gezinshuisouders vat het treffend samen: “We zien dat de kracht van het gewone leven veel oplevert.” Bij Combinatie Jeugdzorg zijn we doorlopend op zoek naar meer gezinshuisouders om zoveel mogelijk kinderen ‘de kracht van het gewone leven’ te bieden. Iets voor jullie? Bekijk de vacature.

Het gezinshuis: praktische informatie
  • Combinatie Jeugdzorg heeft momenteel 8 gezinshuizen waar kinderen voor langere tijd worden opgevangen. Kinderen groeien hier op tot volwassenen. Daarnaast hebben we 3 gezinshuizen voor kortdurende opvang (enkele maanden). Hiermee worden crisissituaties overbrugd. Per gezinshuis worden maximaal 4 kinderen geplaatst.
  • Aan elk gezinshuis is een pedagogisch medewerker, een ambulant hulpverlener en een gedragswetenschapper verbonden. Zij vormen samen met de gezinshuisouders een team. De gedragswetenschapper draagt de behandelverantwoordelijkheid.
  • De pedagogisch medewerker draait enkele uren per week mee in het gezin en ondersteunt de ouders bij de opvoeding en begeleiding van de kinderen. Hij of zij kijkt mee, adviseert en kan de begeleiding even overnemen, zodat de gezinshuisouders wat anders kunnen doen. De ambulant hulpverlener houdt als regisseur overzicht over het gehele hulptraject. Hij of zij houdt coachingsgesprekken met de gezinshuisouders en biedt algemene ondersteuning, bijvoorbeeld in de contacten met de ouders, school en andere betrokkenen.
  • De professioneel gezinshuisouder doet dit fulltime. De partner draagt uiteraard bij aan de opvoeding, zoals in elk gezin, maar kan daarnaast ook gewoon een baan hebben. Deze gezinshuisouder heeft een vrijwilligerscontract en heeft toegang tot scholingsaanbod, werkoverleg e.d. Elk kwartaal is er een groot teamoverleg en eens per jaar een teamdag voor alle gezinshuisouders, waar ze ervaringen kunnen uitwisselen, vragen stellen en desgewenst nadere scholing krijgen.
  • Bij Combinatie Jeugdzorg vinden we het belangrijk dat er in een gezinshuis twee gezinshuisouders zijn. Kinderen die geplaatst worden vragen immers extra aandacht. Dat kan in het gedrang komen als er slechts één gezinshuisouder zou zijn. Daarnaast heeft het meerwaarde omdat je een klankbord hebt, je dingen kunt delen en het niet alleen hoeft te doen.

Interesse, informatie?

Interesse om gezinshuisouder te worden? Bekijk dan de vacature of neem contact op met de afdeling HRM, 040 245 1945.