Behoefte en wens om carrousel van doorplaatsingen te doorbreken

Er groeien in Nederland rond de 50.000 kinderen op buiten hun eigen gezin, bijvoorbeeld in pleeggezinnen, gezinshuizen of behandelgroepen. Hieronder zijn jongens en meisjes die zich nergens thuis voelen, die soms zelfs nooit écht een thuis gehad hebben. Een tekenend en landelijk bekend voorbeeld is Alicia van de aangrijpende documentaire uit 2017. Het verhaal van een meisje dat opgroeit binnen Jeugdzorg maakte veel los in het jeugdzorglandschap en daarbuiten. De beweging ‘Coalitie naar Thuis’ is een initiatief dat is ontstaan naar aanleiding van deze documentaire. De behoefte en wens om de carrousel van doorplaatsingen te doorbreken is daarbij het uitgangspunt geweest. De werkwijze van de coalitie kenmerkt zich door op onconventionele manier naar zeer complexe vraagstukken te kijken. Zo willen we een oplossing vinden, met als stip op de horizon: een duurzaam perspectief voor alle betrokkenen. Out of the box denken blijkt goede handvatten te geven voor maatwerk. In de regio Brabant werken we hiervoor onder andere samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Jeugdbescherming Brabant (JBB) en Sterk Huis. Meer informatie over de Coalitie naar Thuis vind je in dit filmpje.