Gezinshuizen: een normaal leven in combinatie met behandeling

“Hoe mooi is het om een kind binnen te zien komen met een doffe blik in de ogen, wantrouwend en bang en het gedurende de tijd op te zien bloeien, weer kind kunnen zijn. Contact te blijven houden met een kind dat twee jaar bij ons heeft gewoond. Foto’s te krijgen van een dankbare moeder. Dat kinderen weer thuis kunnen gaan wonen en dat dat ook goed blijft gaan. Dat zijn slechts een aantal redenen waarom we dit doen en we, op dit moment, niks anders zouden willen”, aldus gezinshuisouder José Bombeeck die samen met haar man kortdurende opvang en behandeling biedt in hun gezinshuis. Een gezinshuis biedt een normaal gezinsleven in combinatie met behandeling. Een van de gezinshuisouders is namelijk een jeugd- en gezinsprofessional in dienst van Combinatie Jeugdzorg. We zien een gezinshuis als het beste alternatief voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis of in een pleeggezin kunnen wonen vanwege complexe ontwikkelings- en opvoedingsvragen of een ingewikkelde thuissituatie.

Behandelteam

Elk gezinshuis heeft twee gezinshuisouders – al of niet met eigen kinderen. Een pedagogisch medewerker, ambulant hulpverlener en een gedragswetenschapper ondersteunen de gezinshuisouders. Ze staan er dus nooit alleen voor. Uitgangspunt is dat de ouders zoveel mogelijk bij de opvoeding en begeleiding van hun kind in het gezinshuis worden betrokken. Ze blijven in die zin in hun ouderrol en houden hun verantwoordelijkheid, mits dit natuurlijk veilig is voor het kind.

Gezinshuizen Combinatie Jeugdzorg

Combinatie Jeugdzorg heeft momenteel 11 gezinshuizen: 9 voor langdurig (meerdere jaren) en 2 voor kortdurend (een paar weken om een crisissituatie te overbruggen tot meerdere maanden) opvoeden en behandelen. Als gezinshuisouder woon je met je eigen gezinsleden én de bij jou geplaatste jeugdigen van 4 tot 18 jaar – bij voorkeur – in je eigen huis. Je zorgt 24/7 voor jeugdigen met complexe ontwikkeling- en/of opvoedingsvragen. Dit vraagt van jou een professionele kijk op opvoeding, waarbij afgestemd kan worden op de mogelijkheden van de jeugdigen. Als gezinshuisouder ben je onderdeel van een behandelteam.

Gezinshuisouderschap iets voor jou en je partner?

Combinatie Jeugdzorg is doorlopend op zoek naar gezinshuisouders voor uitbreiding van de gezinshuizen. Interesse? Bekijk dan de vacature of neem contact op met de afdeling HRM, 040 245 1945.