Combinatie Jeugdzorg HKZ Jeugdzorg 2015 gecertificeerd

Nieuwste norm met nadruk op relatie met omgeving, samenwerking en risico’s

Al 10 jaar is Combinatie Jeugdzorg in het bezit van het HKZ-certificaat Jeugdzorg, waarmee we laten zien dat we voldoen aan de kwaliteitseisen die aan jeugdhulporganisaties worden gesteld. In mei heeft de jaarlijkse audit door certificerende instelling Lloyds plaatsgevonden. Een extra spannende audit omdat we deze keer de overgang wilden maken naar de nieuwste norm, HKZ 2015, waarin ook de eisen ISO 9001:2015 zijn opgenomen. Het nieuwe normenkader legt meer dan voorheen de nadruk op de relatie met de omgeving, de samenwerking met relevante stakeholders en het scherp in beeld hebben van mogelijke risico’s. We zijn blij en trots te vermelden dat we de audit goed hebben doorstaan en vanaf nu HKZ 2015 gecertificeerd zijn. Sterke punten volgens de auditoren: professionele organisatie met sterke focus op de cliënt, primair proces goed op orde, goede oriëntatie op omgeving, betrokken en bevlogen medewerkers. Niks meer te leren? Natuurlijk wel! We willen nóg scherper in beeld krijgen wat stakeholders van ons verwachten en intern besteden we extra aandacht aan het medicatiebeleid en het proces van zelforganisatie