Combinatie Jeugdzorg behaalt wederom glansrijk de Cedeo-erkenning!

Heel waardevol dat trainers zich kenmerken door ervaring in en kennis van de praktijk!

Cedeo is een landelijk erkend instituut dat de kwaliteit van trainingen en trainingsbureaus beoordeelt. Dit doen zij met een klanttevredenheidsonderzoek waarin zij gerichte vragen stellen aan deelnemers en opdrachtgevers over hun ervaringen met de onderzochte organisatie. Zo ook bij Combinatie Jeugdzorg. Wij zijn er heel erg trots op dat wij met vlag en wimpel de Cedeo-erkenning opnieuw hebben binnengehaald. Voor zowel ons intern scholingsprogramma als ons extern trainingsaanbod haalden we een tevredenheidspercentage van zo’n 95%. Volgens Cedeo een hele hoge score en een knappe prestatie in een wereld waarin klanten steeds kritischer worden en steeds hogere kwaliteitseisen stellen. In het juryrapport oogsten we veel lof over onze betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgerichtheid in het voor- uitvoerings- en natraject. Onze trainers worden ervaren als zeer deskundig, gepokt en gemazeld door de praktijk en goed afgestemd op de behoefte en dynamiek van de deelnemers. Met deze erkenning op zak ligt er een stevige basis onder de poot scholing van het expertisecentrum Beroepsontwikkeling voor jeugd- gezinsprofessionals dat Combinatie Jeugdzorg sinds begin 2018 in het leven heeft geroepen.