Combinatie Jeugdzorg behaalt Trede 1 op PSO-prestatieladder

‘Uiteindelijk is het saldo altijd positief, omdat meer kwetsbare mensen meedoen’

Onlangs hebben wij Trede 1 bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op. De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Combinatie Jeugdzorg op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Sociaal inclusief ondernemen past bij wat we in de kern doen: jeugdigen en hun gezinnen helpen een goede plek in de samenleving te vinden en maatschappelijk mee te doen. In ons hulpverlenings­ en bedrijfsvoeringsproces liggen kansen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats te bieden. Die kansen benutten we”, aldus HR-adviseur Tessy van Gurp.

Voorbeeld uit de praktijk

“We hebben bijvoorbeeld de nieuwe functie van groepsondersteuner gecreëerd voor een jongen die bij ons vrijwilligerswerk deed en moest stoppen om samen met de Ergon betaald werk te zoeken. Wij konden zo zijn waardevolle bijdrage structureel een plek geven in de behandelgroep en hij kon daardoor betaald bij ons aan de slag. Het is een voorbeeld van ‘anders’ naar mogelijkheden en functies kijken. In de toekomst willen we op dezelfde wijze meer mogelijkheden creëren. Het vraagt wel begeleiding en coaching van vaste krachten, maar er wordt ook werk uit handen genomen en je krijgt er zeer gemotiveerde collega’s bij. Uiteindelijk is het saldo altijd positief, omdat meer kwetsbare mensen meedoen.” Lees het hele interview hierover dat is gepubliceerd in ons jaarmagazine.

Extra bekrachtiging

Wij bieden werk aan medewerkers uit de doelgroep en ons inkoopbeleid is gericht op zoveel mogelijk inkoop bij PSO-gecertificeerde leveranciers. Wat minder bijdraagt maar wel degelijk belangrijk is in het kader van sociaal inclusief ondernemen, zijn de mogelijkheden die wij bieden aan leerling-ervaringsdeskundigen, stagiairs van verschillende opleidingen en vrijwilligers. We stellen jongeren uit de doelgroep in staat werkervaring op te doen als ze geen school of regulier werk hebben. Ook hebben we werkoriëntatieplaatsen voor belangstellenden in de zorg. We geven voorlichting en gastcolleges en verrichten maatschappelijke activiteiten. Voor ons is het PSO certificaat een extra bekrachtiging van wat wij doen op het gebied van sociaal inclusief ondernemen. Daarnaast helpt het ons bij onze social returnverantwoording richting bepaalde gemeenten.

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

 

Voor meer informatie over de PSO-prestatieladder zie de website www.pso-nederland.nl.