Cliënttevredenheidsonderzoek in april 2018

Laat je mening meetellen

We vinden het belangrijk om de meningen van jongeren die hulp ontvangen van Combinatie Jeugdzorg en hun ouders of verzorgers op te halen, omdat we hierdoor onze hulp kunnen optimaliseren. In april zullen we daarom het tweejaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek onder jongeren (12 jaar en ouder) en ouders/verzorgers versturen. In de vragenlijst komen thema’s aan de orde als doel en resultaat van de hulp, deskundigheid van de hulpverleners en het contact met Combinatie Jeugdzorg. Het invullen van het onderzoek kost zo’n 10 tot 15 minuten. Fijn als je de moeite neemt om het in te vullen, zodat wij op basis hiervan waar nodig verbeteracties kunnen doorvoeren. De resultaten zijn nog voor de zomer bekend en worden vervolgens met de Jongerenraad, Cliëntenraad, hulpverleners en het KMT besproken. Na de zomer zullen we jullie berichten over de uitkomsten van het onderzoek en nog belangrijker: de verbeteracties!