Behandelmethode voor chronisch getraumatiseerde kinderen

Slapende honden? Wakker maken!’

Veel kinderen, jongeren en hun gezinnen die hulp ontvangen vanuit Combinatie Jeugdzorg hebben negatieve ervaringen opgedaan in het verleden, met trauma als gevolg. Dit kan leidden tot psychische problemen, maar ook tot gedragsproblemen of schooluitval. De behandeling die wij bieden richt zich op het herstellen van het ‘normale leven’. Hierbij is het behandelen van de onderliggende problematiek, het trauma, van groot belang. Daarom wordt de behandelmethode ‘Slapende honden? Wakker maken!’ van Arianne Struik binnen Dag- en nachtbehandeling en Intensieve dagbehandeling op locatie de Widdonck in Heibloem ingevoerd. Deze behandelmethodiek richt zich op kinderen en jongeren waarbij reguliere traumabehandeling onvoldoende werkt. Kinderen, jongeren en hun ouders worden stapsgewijs voorbereid op traumaverwerking.

Doelgroep

Er zijn getraumatiseerde kinderen bij wie de behandeling van hun trauma’s lastig is. Deze kinderen willen niet over hun herinneringen praten, hebben geheugenverlies van hun herinneringen of het kind, de verzorgers of de verwijzer schatten in dat het kind ontregeld raakt als er over die herinneringen wordt gesproken. Men is bang om erover te beginnen en het kind overstuur te maken; ze willen geen ‘Slapende honden? Wakker maken!’. Arianne Struik, ontwikkelingspsychologe en systeemtherapeute, meent dat die slapende honden moeten worden gewekt. Om dat op een veilige en gestructureerde manier te kunnen doen, ontwikkelde zij de methode Slapende Honden.

Stapsgewijze behandeling op maat

De methode helpt deze kinderen en hun netwerk om er toch over te gaan praten en hun trauma’s te verwerken. Het doel van deze behandelmethode is om vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen zo snel mogelijk zo te helpen, dat ze aan traumaverwerking kunnen beginnen. Aan de hand van zes testen, zes items die een rol kunnen spelen, wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke redenen waarom het kind niet wil of kan praten. Met die analyse kunnen interventies worden ingezet voor het kind of binnen het gezin. Voor elk kind wordt een eigen behandelplan samengesteld dat precies past bij wat er nodig is. 

Over Arianne Struik

Arianne Struik is ontwikkelingspsycholoog/systeemtherapeut en EMDR-supervisor. Zij werkte 20 jaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie met vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen die thuis wonen, in pleeggezinnen en behandelafdelingen. In 2014 verhuisde ze naar Australië waar ze vanuit haar eigen praktijk werkt en workshops en trainingen geeft in binnen en buitenland.