Amarant, Combinatie Jeugdzorg en GGzE bundelen krachten voor kwetsbare gezinnen

Waardevolle samenwerking in Intersectoraal FACT-team Jeugd

Kinderen en gezinnen kunnen vastlopen op meerdere levensgebieden, zoals werk, relaties, financiën, verslaving, de opvoeding van kinderen en gezondheid. Soms is er daarbij ook sprake van psychiatrische problematiek, gedragsproblematiek en/of een lichte verstandelijke beperking. Deze cliënten belanden vaak tussen wal en schip omdat zij zorg nodig hebben vanuit verschillende organisaties. Zij hebben meestal al een lange hulpverleningsgeschiedenis achter de rug, belanden regelmatig in crisissituaties en zijn moeilijk te stabiliseren. Speciaal voor deze kinderen en gezinnen hebben Amarant, Combinatie Jeugdzorg en GGzE het Intersectoraal FACT-team Jeugd opgericht in de regio Zuidoost-Brabant. Samen hebben de teamleden kennis van psychiatrie, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. Deze bundeling van expertises maakt het FACT-team Jeugd uniek. Ondanks de low profile start in corona-tijd, heeft het FACT-team inmiddels een instroom van 22 cliënten.

 

Behandeling en herstel in de eigen omgeving

Het FACT-team Jeugd richt zich op kinderen, jongeren en gezinnen met complexe opvoed- en opgroeiproblemen in combinatie met psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Het team pakt alle problemen in samenhang aan, met als doel dat cliënten weer grip krijgen op hun leven en naar tevredenheid kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarbij ligt de prioriteit bij het voorkomen van een crisis en het stabiliseren van de situatie. Daarna volgt een fase waarin gewerkt wordt aan verandering en herstel, in de eigen omgeving van de cliënt met een team van specialisten. Denk aan een psychiater, een GZ-psycholoog, een systeemdeskundige, een ervaringsdeskundige en casemanagers. De zorg is flexibel: intensief wanneer nodig en lichter zodra dat kan. Als het nodig is, kan de cliënt altijd terugvallen op het FACT-team Jeugd.

Snelle toeleiding

Medewerkers in lokale teams van de gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant hebben direct toegang tot het FACT-team Jeugd. Ook de generalisten van de WIJeindhoven teams! De aanmeldingen/verwijzingen lopen via het Klantenbureau van Amarant, bereikbaar via tel: 088 – 611 5333 of per e-mail: info@amarant.nl. Meer informatie vind je in deze folder voor verwijzers.