Van 30 oktober tot en met 6 november wordt voor de vijfde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Deze week is een initiatief van Pleegzorg Nederland in samenwerking met de 28 regionale pleegzorgorganisaties. Het doel is om de aandacht te vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in ons land.

Door deze week te organiseren hopen zij dat heel veel mensen nadenken over pleegzorg en wat zij in hun omgeving voor kwetsbare kinderen kunnen doen. 40.000 kinderen in Nederland kunnen niet thuis wonen, 22.000 kinderen worden in een pleeggezin opgevangen.

Nieuwe landelijke pleegzorgcampagne
Er komt een nieuwe pleegzorgcampagne om pleeggezinnen te werven. Daarin krijgt het begrip ‘pleegzorg’ betekenis vanuit het perspectief van het kind, de ouder, de pleegouder en de pleegzorgbegeleider. De campagnestrategie is bedacht door Bureau DEARDAN&Friends in opdracht van Jeugdzorg Nederland en is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.
De campagne gaat van start op woensdag 30 oktober om 09:00 uur op Utrecht Centraal. Radio-dj Gijs Staverman, zelf pleegouder, zal de aftrap verzorgen.

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg betekent dat een kind voor korte of langere tijd in een ander gezin verblijft omdat wonen bij de eigen ouders door omstandigheden (tijdelijk) niet kan. Soms logeren kinderen af en toe een weekend bij pleegouders. Vaak wonen kinderen zeven dagen in de week in een pleeggezin. Waarvoor gekozen wordt, is afhankelijk van wat het beste is voor het kind. Als er in een gezin problemen met kinderen zijn, wordt eerst gekeken of dit thuis opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan is pleegzorg de eerste keus. Deze opvangvorm blijft het dichtst bij de natuurlijke gezinssituatie. Het recht van kinderen om in een gezin op te groeien, staat bij pleegzorg centraal.

Wil je weten of pleegzorg iets is voor jou?
Vraag een informatiepakket aan of bezoek vrijblijvend een informatieavond. De volgende zijn op:

  • 11 november – De Ruchte, Laan ten Roode 71 in Someren
  • 20 november – gemeentehuis Oirschot, Deken Frankenstraat 3 in Oirschot.

Aanmelden voor een van deze informatieavonden en/of een pleegzorginformatiepakket aanvragen kan via pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Meer informatie vind je ook op de websites www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl/pleeggezinnen.